» Historik                                                       » Metoder och nedladdning

Kortfattad historik


 

1914  Henry Ford & löpande bandet
 Kvalité, leverans och pris revolutioneras
1947  Japan demokratiseras och återuppbyggs
 Toyota vill efterlikna löpande bandet men saknar kapital till utrustning. Processerna
 runt utrustningen måste vara mycket bra. Toyota Production System, (TPS) utvecklas
1973  Första oljekrisen
 USA upptäcker att Toyota kan utveckla en bildmodell tre gånger så snabbt som
 amerikanska biltillverkare
1990  Boken "The machine that changed the world" (Womac & Jones) ges ut
 Begreppet Lean myntas. Det går hem bättre i USA än Toyota Production System
1994  Toyota beslutar att utveckla en hybridbil med Visuell Planering
 Den kommer att heta Prius efter latinets prior, föregångaren. Lean production
 utvecklas vidare till Lean product development. Metoder för ledning, linje och
 projektsstyrning utvecklas.
2007  Begreppet Lean blir vidare känt i Sverige tack vare radioreklam
2010  Leanskaparna AB grundas

 

 


 

 

 

Stefan Petersson,  Mobil: 0702-400 105,  E-post: stefan.petersson@leanskaparna.se