En allmänbildande presentation av Lean är ett bra
komplement till våra kunskapstunga utbildningar.
 /Jonas Härdner, Econocap
                                                         


Leanskaparna är för oss en viktig samarbetspart för att vidareutveckla vår visuella planerings- och målstyrningsarbete.
 /Marita Christmansson, Lean koordinator Atlet

Tetra Pak har fått bra struktur på vårt pulsmöte och nya idéer att utveckla vidare.
 /Mats Emanuelsson, Tetra Pak

Vi tittar på näringslivets sätt att arbeta med mål och projekt med hjälp av Leanskaparna.
 /Nicklas Hallgren, Polisen i Västra Götaland


Vi har fått en bättre samsyn på ledningsarbetet.
 /Ulrika Andersson, VD Exova Linköping


Visuella metoder har varit en stor hjälp i vårt projektarbete.
 /Björn Asplind, TTS Port Equipment
Visuell målnedbrytning har förtydligat och sållat våra mål och underlättar praktiskt arbete med målen.
 /Gilbert Larsson, Produktionsteknisk chef Cochlear
 

Stefan Petersson,  Mobil: 0702-400 105,  E-post: stefan.petersson@leanskaparna.se