Vad är Lean? 

Lean är ett begrepp som myntades på 90-talet i boken "The Machine that changed the world" (Womack & Jones). Det har skrivits hyllmetrar och mycket kallas idag för Lean.


Vad är Lean enligt Japarnerna?

Lean är att visualisera och eliminiera slöseri.


Vad är ett slöseri?

Allt som kunden inte vill ha.

Japaner gör skillnad mellan filosofin kring Lean, respekt för individen, kvalité och noll fel från oss och metoderna som verkligen visualiserar slöseri.

Japanerna läser färre böcker och värdesätter mer att gå ut i verksamheten och jaga slöseri.

     » Historik                                                  » Metoder och nedladdningar


 


 

 

 

Stefan Petersson,  Mobil: 0702-400 105,  E-post: stefan.petersson@leanskaparna.se