Program

 

 

 

Vid en första kontakt diskuteras företagets förändringsbehov och hur Leanskaparna kan stödja förändringsarbetet.

Baserat på det arbetas ett program och en målsättning fram som täcker in ambitionsnivån och startdatum sätts.

Vi rekommenderar att "train the trainer" programmet startar med visuell målnedbrytning i ledning och efter några veckor går arbetet vidare ner i organisationen.

Utvalda linjegrupper arbetar vidare med ledningsgruppens riktlinjer och lägger grunden för effektiv projektstyrning.

Att ledarna går först ger dem en bra förkunskap och ökar organisationens vilja att förändra sig.

När linje- och projektorganisationen självständigt arbetar visuellt och målen är nådda så avvecklas konsultinsatsen och interna coacher tar över.

Kostnadsfria återbesök efter halv- och helår ingår i programmen.

För mer information om de olika delarna i förbättringsarbetet kan du läsa i de olika produktbladen nedan:

  


 

 

 

Stefan Petersson,  Mobil: 0702-400 105,  E-post: stefan.petersson@leanskaparna.se              


                                                                » Föreläsningar