Leanskaparnas verksamhet

 

     » Program                                                  » Föreläsningar


Leanskaparna erbjuder kortare projektledtider i verksamhetsutvecklings- och kundprojekt samtidigt som linjeorganisationen stärker förmågan att lösa problem och långsiktigt utveckla företaget.

Detta nås genom att öka förmågan att nå konsensus kring och jobba mot strategiska och operativa mål så att det värdeskapande arbetet kan prioriteras.

Ni får ökad effektivitet, förmåga till ständig förbättring och större kundfokus. Sammantaget ger detta långsiktig utveckling mot strategiska mål, konkurrensfördelar och ökad trivsel.

Vi har kunnighet om förutsättningarna i projekt- och produktutveckling och har förmåga att förmedla den till er. Vi har ett engagemang och förståelse för era utmaningar och kraften att starta, leda och slutföra förbättringsarbetet.

För mer information om de olika delarna i förbättringsarbetet läs produktbladen nedan:

 


 

 

Stefan Petersson,  Mobil: 0702-400 105,  E-post: stefan.petersson@leanskaparna.se